Status

Verkocht


Perceel

21.44.92 ha


Grondsoort

Lichte zavel / zware zavel / lichte klei

Foto’s

Impressie

Omschrijving

Op een goed te bereiken locatie in het buitengebied van Lage Zwaluwe een perceel goede zavel- / kleigrond met (eventueel) de opstelplaats (op basis van een opstalrecht) van een windmolen.
De percelen zijn direct gelegen aan de openbare verharde weg en zijn bereikbaar middels diverse op- en afritten. Hierdoor is de bereikbaarheid van de percelen dan ook goed te noemen.

De gronden zijn van een goede kwaliteit, hebben een prima kavelvorm en zijn voor vele akkerbouwmatige teelten geschikt. De ontwatering is eveneens goed te noemen.
Circa 12 jaar geleden zijn de percelen opnieuw gedraineerd op circa 10 meter. Naar aanleiding van de aanleg van de kabels ten behoeve van de windmolen is een deel van het perceel in 2023 opnieuw gedraineerd.

De mogelijkheid bestaat om de landbouwgrond in combinatie met de opstelplaats van de windmolen aan te kopen.
Dit betreft kadastraal perceel Hooge en Lage Zwaluwe L 988 welke is belast met een zogenaamd opstalrecht. Dit opstalrecht is gevestigd, voor een periode van 25 jaar welke is ingegaan op 19 januari 2021, tegen een jaarlijkse (geïndexeerde) vergoeding van € 64.759,04 (retributie 2022).

Kadastraal perceel L 987 is belast met een erfdienstbaarheid ten behoeve van de door de opstalhouder aangelegde toegangsweg en onderhoudsstrook. De jaarlijkse (geïndexeerde) vergoeding hiervoor bedroeg in het jaar 2022 € 545,34.

Nadere informatie hieromtrent is op ons kantoor beschikbaar en kan desgewenst worden toegezonden.

Download de brochure voor de volledige informatie.

Kaarten