Status

VERKOCHT


Perceel

04.47.19 Ha


Grondsoort

Zand

Omschrijving

Het perceel is gelegen aan de Rietgoorsestraat te Roosendaal en beschikt tevens over een ontsluiting aan de Haiinksestraat. Het betreft een perceel laarpodzoldergronden; leemarm en zwak lemig fijn zand. Het perceel is gedeeltelijk uitgevoerd met drainage (op 8/10 meter), welke deels is vervangen in 2005 / 2006. Het perceel is de laatste twee jaar gebruikt voor het telen van mais. Daarvoor in gebruik als grasland.

Conform het vigerende bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming:
– Enkelbestemming: Agrarisch
– Gebiedsaanduiding: vrijwaringszone – radar 7

Foto’s

Impressie

Kaart

Plattegronden