Status

Verkocht


Perceeloppervlakte

07.13.25 Ha


Grondsoort

Zand-/ kleigrond

Omschrijving

Het perceel is gelegen aan de Oude Beijmoerseweg te Halsteren en beschikt tevens over een ontsluiting aan de Waterstraat. Het betreft een perceel variërend van hoger gelegen zandgrond tot lichte klei / zware zavel. Het gehele perceel is uitgevoerd met drainage, welke aangelegd is omstreeks 2012 en 2008.

Momenteel is het perceel in gebruik als paardenweide en beschikt dan ook over een degelijke afrastering, schuilstal en eigen nutsvoorzieningen voor wat betreft water en electra.

Op het perceel rust een herinrichtingsrente van totaal € 560,41, te betalen tot en met 2024.

Conform het vigerende bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming:
– Enkelbestemming Agrarisch met waarden – Cultuurhistorie en landschap
– Dubbelbestemming Waarde – Archeologie
– Dubbelbestemming Waarde – Cultuurhistorie -1

Foto’s

Impressie

Kaart

Plattegronden