Mijn favorieten

Taxaties

Wezenbeek Makelaardij (voorheen Luijks Makelaardij) is al jaren lid van de NVM (vakgroep Wonen en vakgroep Landelijke & Agrarisch vastgoed) en staat ingeschreven bij Stichting VastgoedCert en bij het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). Tevens zijn wij als kantoor aangesloten bij het NWWI en kunnen dus voor alle hypothecaire geldverstrekkers de taxaties verzorgen.

Bij het uitvoeren van een taxatie komt heel wat kijken. Wij controleren en beoordelen dan ook zaken die van invloed kunnen zijn op de waarde van uw woning of agrarisch object, zoals bijvoorbeeld:

- De staat van onderhoud van de woning.
- Inhoud en oppervlakte.
- Rechten en plichten die zijn gekoppeld aan de woning en / of de grond (bijv. recht van overpad, erfpacht).
- Milieuaspecten, zoals bodemverontreiniging.
- Bijzonderheden aan de woning, zoals ligging, omgeving en functionele indeling.
- Vraag en aanbodverhouding in de markt. 
- Bestemmingsplan.
- Productierechten (specifiek voor agrarisch o.g.).
- Uitbreidingsmogelijkheden (specifiek voor agrarisch o.g.).


Een taxatie kan voor vele doeleinden worden gebruikt, veel voorkomende taxatiedoelen zijn dan ook:

- Aanvragen hypothecaire geldlening voor zowel woningen als agrarisch onroerend goed (eventueel NWWI),
- Boedelscheiding,
- Advies bij aan- en verkoop,
- Staking onderneming / fiscale doeleinden (oprichting maatschap, oprichting B.V., bedrijfsovedracht e.d.),